МЕСЕЧНИ ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ

Информацията по-долу има за цел да ви даде възможно най-пълно описание на условията и ценовите варианти за ползване на системата. Моля прочетете внимателно преди да ни се обадите или да попълните контактната форма.

1. Стандартни тарифни планове

Това е масовият вариант за ползване на системата от нашите клиенти и перфектното решение за вас - софтуер, сървърно пространство, поддръжка и защита, за които ние се грижим.

Месечното възнаграждение за ползване на qb-Customer се определя от два основни фактора:

1. Брой на потребителите, които достъпват системата и работят в нея и

2. Брой на дружествата, за които се съхранява информация и от името на които търговците извършват изходящи действия (изпращат оферти, провеждат разговори, срещи, и от името на които сключват договори). В системата те са наречени "Вътрешни дружества“.

Тарифни планове:
Тарифен план
Basic
Тарифен план
Regular
Тарифен план
Advanced
Тарифен план
Business
Тарифен план
Business+
Максимален брой
потребители
1 5 1 5
Максимален брой
"Вътрешни дружества"
1 1 5 5
Базов пакет
"Репорти"
Специален пакет
"Репорти"
Цена на месец
(BGN, без ДДС)
-20% от 50.00 лв.
40.00 лв.
-20% от 62.50 лв.
50.00 лв.
-20% от 75.00 лв.
60.00 лв.
-25% от 100.00 лв.
75.00 лв.
-25% от "Business"
75.00 лв.
Поръчай Поръчай Поръчай Поръчай Поръчай

Базов пакет "Репорти" включва:

 • Репорт "Действия за период";
 • Репорт "Изходящи номера";
 • Репорт "Регистър корекции".

Специален пакет "Репорти" включва:

 • Репорт "Клиенти/Договори";
 • Репорт "Ефективност на действията";
 • Репорт "Приходи за период".

Повече информация за репортите можете да намерите в документацията на продукта.

2. Индивидуални решения

Нестардартните решения са част от нашата работа и са в унисон с желанието ни да направим така, че да удовлетворим напълно желанията на клиентите ни.

Възможно е qb-Customer да бъде конфигурирана да работи на отделен сървър. В този случай предлагаме два варианта:

2.1. Индивидуален нает сървър, който ние администрираме

Този вариант е подходящ за клиенти, които поради различни съображения искат техните данни да бъдат отделени на индивидуален нает сървър само за тяхната система.

Ние ще обсъдим с вас различни хостинг решения, предлагани от доставчиците на пазара и заедно ще изберем хостинг план за наемане на отделен сървър за вашата система.

В този случай ползвате системата без ограниченията на стандартните ценови планове.

Ценово предложение:
Индивидуален план
Нает сървър
Инсталиране на системата -20% от 2500 лв.
2,000 лв.
Еднократно
Цена за ползване на системата 150 лв. Месечно
Цена за поддръжка 50 лв. Месечно
Цена за сървърни ресурси Съгласно избрания план
към хостинг-компанията
Месечно
Изпрати запитване
2.2. Сървър на клиента

Това е най-непопулярният начин на работа и е подходящ само за клиенти, които имат собствен/и сървър/и и съответно квалифициран персонал за поддръжката му/им.

Услугата включва: софтуер и поддръжка.

Цената се договаря индивидуално.

Изпрати запитване

Карта на клиента

СТЪПКА 1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Запознаването с подробната информация за продукта ще ви създаде представа за основните функционалности, начина на работа и видовете генерирани справки.

СТЪПКА 2.
ТАРИФЕН ПЛАН

След като прецените колко служители и от колко дружества ще работят през qb-Customer идва моментът на избор на най-оптимален тарифен план за ползването му.

СТЪПКА 3.
ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Изпратете ни запитване, като попълните изискваните от формата данни, за да можем бързо да конфигурираме пробна или работна версия с вашите данни и да я активираме.

Контакти

 • Адрес: София 1606, ул. "Ами Буе" № 44-46, ет. 1, ап. 3
 • Отдел работа с клиенти: +359 884 334 003
 • Търговски отдел: +359 884 334 004
 • E-Mail: [email protected]
 • Работно време на офиса: 9:00 - 17:30

Copyright © 2023 Investor&Co. All rights reserved.