Информация за връзка

 • Адрес: София 1606, ул. "Ами Буе" № 44-46, ет. 1, ап. 3

 • Отдел работа с клиенти: +359 884 334 003
 • Търговски отдел: +359 884 334 004
 • Поддръжка: +359 884 334 003

 • E-Mail: [email protected]

 • Работно време на офиса: 9:00 - 17:30
 • Работно време на поддръжката: 9:00 - 17:30

Форма за контакт

Контакти

 • Адрес: София 1606, ул. "Ами Буе" № 44-46, ет. 1, ап. 3
 • Отдел работа с клиенти: +359 884 334 003
 • Търговски отдел: +359 884 334 004
 • E-Mail: [email protected]
 • Работно време на офиса: 9:00 - 17:30

Copyright © 2023 Investor&Co. All rights reserved.