Софтуер за търговци

qb-Customer е специализиран софтуер за търговски отдели. Предназначението му е да регистрира и съхранява информацията за всички извършени действия от страна на търговците по отношение на потенциалните клиенти на фирмата – изпратени оферти, проведени разговори, срещи и сключени договори. qb-Customer осигурява възможност бързо и лесно да бъде направена справка кога, какво, колко и от кого е било уговаряно с всеки клиент към даден момент.

Улеснението за Вашия бизнес

Ако имате наети търговци, които търсят потенциални клиенти за предлаганите от вас стоки и услуги, чрез qb-Customer можете с лекота да следите и надграждате разрастващата се информация за търговската част от вашия бизнес, без да се притеснявате от непрекъснато нарастващия обем от данни, смяната на хора или забравянето на уговорките. С qb-Customer историята на взаимоотношенията с вашите клиенти ще ви бъде винаги подръка.

Виж повече

Ценови планове

qb-Customer се предлага за ползване основно като уеб-базирана система, което означава, е необходимо да имате само браузър и интернет. Предлагаме и индивидуални решения за ползване на продукта, което включва възможността да бъде инсталирана на отделен нает сървър, който да бъде поддържан от нас, както и на сървър на клиента, който се намира на територията на офиса на клиента и се поддържа и достъпва само от негови специалисти.

Виж повече

Софтуер за търговци и търговски отдели qb-Customer

qb-Customer e уеб-базирана софтуерна система, предназначена да обслужва търговската дейност на фирмата.

По време на своята работа търговците на дружеството изпращат оферти, провеждат разговори по телефон (и/или други технически средства), провеждат срещи и сключват договори/сделки. Предназначението на qb-Customer е да осигури възможност информацията от/за всички тези изходящи действия да бъде изчерпателно документирана, систематизирана и анализирана.

qb-Customer позволява с лекота да се регистрират изходящи действия от името на множество свързани фирми (наричани в продукта „Вътрешни дружества“). Така няма нужда да записвате информацията на много и различни места. qb-Customer пази и архивира всичко по партидите на дружествата, чрез които се извършва дейността.

Чрез вградения модул за воденето на изходящи номера на документите (оферти и договори) по бърз, лесен и удобен начин може да се вземе пореден номер на всеки документ и, впоследствие, с един клик да се въведе информацията за него.

От една страна qb-Customer осигурява архив на данните за всички евентуални клиенти и направените договорки в процеса на подготовка на всяка една сделка с тях. Така във всеки момент вие можете да се върнете колкото пожелаете назад във времето и да видите какво последно е договорено с клиента, кой го е договарял, от името на кое Вътрешно дружество, както и да погледнете записките и прикачените файлове от търговеца по сделката.

От друга страна qb-Customer позволява лесно и бързо да бъде направен анализ (по различни показатели) на ефективността на всеки един търговец, както и на целия търговски екип на фирмата, за свободно зададен период от време.

За мениджъра е достатъчно само да влезе на началния екран „Регистър“ в qb-Customer, за да разбере с един поглед кой търговец каква работа е свършил днес, вчера, изтеклия месец и т.н.

С помощта на предложените репорти и вградените филтри с няколко интуитивни клика може да бъде проследена ефективността от търговската дейност или историята на взаимоотношенията с конкретен клиент.

За удобство на ползвателите на продукта всеки потребител може да добави аларма към всяко събитие, която да подсети него и/или избрани от него голеги. Така в съответния ден и час алармата ще напомни деликатно, но настоятелно на своите адресати какво следва да бъде довършено по дадената сделка.

С qb-Customer няма нужда търговците, работещи за фирмата да бъдат физически локализирани на едно място. Това, което собственикът/мениджърът трябва да направи е само да им осигури достъп, с желаните права, до qb-Customer и да следи как те се справят с поставените им задачи – всичко, което е изпратено и архивирано го има в електронен архив към извършените действия.

Грижа за клиента

СОФТУЕРЕН ЕКИП

Разполагаме със софтуерен екип, който непрекъснато развива и обогатява откъм функционалности софтуерната система. Вие не се грижите за нищо – нашите специалисти поемат грижата за вашата безпроблемна работа.

ОТДЕЛ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Ние твърдим, че нашият продукт е лесен и интуитивен за работа. Ако въпреки това, възникнат въпроси и/или затруднения при работата с qb-Customer, нашите консултанти с удоволствие ще ви предложат своето съдействие.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на данните на нашите клиенти и отговорното им съхранение, и опазване е изключителен приоритет за нас. Можете да прочетете ТУК какви лични данни събираме, защо са необходими и на кого ще бъдат разкривани.

Контакти

  • Адрес: София 1606, ул. "Ами Буе" № 44-46, ет. 1, ап. 3
  • Отдел работа с клиенти: +359 884 334 003
  • Търговски отдел: +359 884 334 004
  • E-Mail: [email protected]
  • Работно време на офиса: 9:00 - 17:30

Copyright © 2023 Investor&Co. All rights reserved.